Moderni työnohjaussuuntaus, jossa ymmärretään, että puhuvaan pään lisäksi kokemukset ja niiden käsittely somaattisten resurssien kautta lisäävät ohjattavan voimavaroja, vahvistavat ammatillista itsetuntemusta ja antavat monipuoliseti kykyjä ja keinoja toimia vaativissakin tilanteissa.

Somaattisten resurssien kautta tapahtuva työnohjaus mahdollistaa myös kokemusten tärkeän kehollisen käsittelyn ja purkamisen vaativissa ja hyvin kuormittavissa työolosuhteissa ja tätä kautta tukee yksilön ja työyhteisön työssäjaksamista tehokkaasti.

Teen keho-orientoitunutta työnohjausta syksystä 2023 alkaen (1.vuoden työnohjaajaopiskelija) ja työnohjaajaharjoitteluuni ammennan lisäksi tulokulmaa myös pitkästä terapeuttikokemuksestani ja aiemman työhistoriani kokemuksista, sekä työyhteisöistä että niiden johtamisesta.