Kehollisen viestinnän ymmärrys ja taito on keskeisin kehitettävä kykymme vuorovaikutustilanteissa.

Ihmisten menestyksekäs johtaminen, hyvä asiakaspalvelu ja tuloksellinen myyntityö tapahtuvat aina ensisijaisesti keholla.

Menestyäksemme vuorovaikutustilanteissa meidän täytyy ensin olla tietoisia siitä, mitä itsessämme ja muiden kehoissa tapahtuu, mitä lausutaan äänettömästi.

Menestyvän johtajan ja esimiehen keho viestii riippumattomuutta, luotettavuutta, turvallisuutta, lämpöä, empatiaa ja epäitsekkyyttä, myös nämä ovat taitoja, jotka ovat jokaisen opittavissa.

Kaikessa tuloksekkaassa neuvottelussa tarvitaan keho, joka viestii oikeanlaisia asioita vastapuolelle.

Menestyäksemme johtajana, myyjänä tai asiakaspalvelijana meidän täytyy ensin olla tietoisia siitä, mitä kehossamme ja mielessämme on menossa, mutta myös, mitä muiden kehossa tapahtuu.

Sanat ovat vasta kakkosena, keho tulee ensin.Siksi sillä mitä lausut äänettömästi, on suuri merkitys vuorovaikutustilanteissa. Vasta sen jälkeen tulevat sanat, ja niillä on merkitystä. Tälläkin hetkellä puhut sanattomalla kehon viestinnällä paljon enemmän kuin ehkä tiedostat.

Ihmiset lukevat kehon viestit aina ennen kuin ehdimme edes suutamme vielä avata.

Jotakin todella tärkeää siis tapahtuu sinun ja kohtaamasi ihmisen välillä ensi hetkestä alkaen riippumatta siitä, tiedostatko itse mitä kohtaamisessa tapahtuu.

Kannustan sinua olemaan niiden harvojen ja valittujen joukossa, jotka tarttuvat toimeen ja saavat asioita tapahtumaan. Kehittämällä sanatonta viestintääsi näet, miten se vaikuttaa menestykseesi.

Suomessa vielä harva on kunnolla kouluttautunut käyttämään sanattoman viestinnän taitoja, joten valmennuksen avulla asiakkaani saa aina myös ison etumatkan kilpailijoihisi nähden.

Kehollisen viestinnän ymmärrys ja taito on keskeisin kehitettävä kykymme vuorovaikutustilanteissa.

Sanattoman viestinnän valmentaja ja asiantuntija,

Katja Puranen