Tukkikatu 2 53900 Lappeenranta
044 521 0039
Tanssi-liiketerapia

"Vain sitä, minkä ymmärrämme, voimme muuttaa".

 

Koulutetun tanssi-liiketerapeutin tuella ja avulla kuljet kehomielen matkaasi yhdessä osaavan ja vastuullisen ammattilaisen kanssa ja voit löytää juuri Sinulle merkitykselliset ja tärkeät polut, jotka johtavat sinut oikealle tielle elämässäsi.

 

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin ja toiminnallisiin taideterapioihin.

Taideterapioita ovat kuvataide-musiikki-, tanssi-liiketerapia, sekä ekspressiivinen taideterapia.

 

Suomessa koulutetaan ammatilaisia jokaiseen näistä taideterapian alueista.

Psykoterapeuttisesti orientoituneen tanssi-liiketerapian koulutus kestää yhteensä 4 vuotta (120 op) ja täyttää psykoterapian koulutukselle asetetun sisältö-ja vaatimustason.

 

 

 

 

 

 

Tanssi-liiketerapialla voidaan tutkitusti saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä psyykkisten, että fyysisten oireiden ja sairauksien hoidossa.

Tanssi-liiketerapian soveluusalueisin kuuluvat mm. psykiatria, geriatria, kehitysvammaisten kuntoutus, komuunikaatiohäiriöt,neurologiset sairaudet, tai ongelmat,sekä päihteisiin, kipuun, tai työuupumukseen liittyvät ongelmat.

Taideterapioiden vaikuttavuudesta on julkaistu useita suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen tutkimuksia kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

Lisäksi kokemukset kliinisestä työstä ovat olleet erittäin vaikuttavia ympäri maailmaa.

 

Tanssi-liiketerapia on erittäin suosittu terapiamuoto mm.USA::ssa ja Englannissa ja uusimpana terapiamuotona vauhdikkaassa kasvussa myös Suomessa.

Suomessa tanssi-liikeeterapiasta on tehty tutkimusta masennuksen hoidossa (TuLi-tutkimus), joka johti osaltaan Kelan rahoittamaan kontrolloituun ja randomisoituun monikeskus- masennus-tutkimukseen.Tämä tutkimus on parhaillaan käynnissä ja päättyy vuonna 2019.Tähän mennessä Suomessa on hoidettu tanssi-liiketerapialla jo valtava määrä asiakkaita menestyksekkäästi, ehkäisty pitkiä sairaslomia ja edesautettu töihin paluuta ja kuntoutumista, puhumattakaan yleisestä elämänlaadun paranemisesta!

 

Kun sanat eivät riitä-tai niitä ei ole?

Olipa tanssi-liiketerapia Sinulle ensimmäinen kontaktisi terapiaan, tai tuletpa sitten tanssi-liiketerapiaan etsiessäsi juuri Sinulle sopivaa terapiaa/terapeuttia-

on juuri nyt hyvä aika lähteä keholliselle tutkimusmatkalle oman vuorovaikutuksesi äärelle, sen historiaan, elämän varrella opittuihin, tai pakotettuihin kaavoihin, tai toimintamalleihin.

 

Vuorovaikutuksen laatu ja seuraukset vaikuttavat syvälle hyvinvointiimme.Tanssi-liiketerapia on ainutlaatuinen terapiamuoto, jossa oman historian, eletyn elämän ja kokemusten tutkiminen mahdollistuu tehokkaasti, ilman että sanallinen kertomus  vie toistuvasti  pois tästä hetkestä ja oivallusten polulta.

Lisää tutkimustietoa tanssi-liiketerapiasta löydät yhdistyksen sivuilta tanssiterapia.net.

 

Kysymys: ”Voinko tulla tanssi-liiketerapiaan, jos en osaa tanssia, tai minulla ei ole rytmitajua?”

 Vastaus: Voit! Tanssi-liiketerapiaan tullaksesi et tarvitse minkäänlaista aiempaa kokemusta tanssista, tai edes liikunnasta.

 

Kysymys:” Olen käynyt jo aiemmin muussa terapiassa, voiko tanssi-liiketerapiasta olla minulle silti hyötyä?”

Vastaus:Kohtaan useasti ihmisiä, jotka ovat käyneet keskusteluun pohjautuvassa terapiassa. Vaikka olet käynyt muussa terapiassa, kehollinen työskentely voi silti avata Sinulle esim. uusia näkökulmia, antaa tärkeitä oivalluksia, tai johtaa vielä käsittelemättömien, tai keskenjääneiden, mutta tarpeellisten asioiden äärelle. Lisäksi elämä muuttuu, ympäristö ja sinä muututte.

 

Kysymys: Voinko käydä samalla muussa terapiassa, jos aloitan tanssi-liiketerapian?

Vastaus: Tanssi-liiketerapia voi olla ainoa kuntoutusmuoto, tai myös toisen kuntouttavan terapian (esim.kognitiivisen psykoterapian)rinnalla tapahtuvaa kuntoutusta.

 

Kysymys: Voiko Tanssi-liiketerapialla hoitaa lapsia?

Vastaus:Tanssi liiketerapia sopii kaikenikäisille. Käytettävät menetelmät räätälöidään aina ikätason mukaisesti sopiviksi.

 

Kysymys: Voiko tanssi-liiketerapiaan tulla, jos ei ole puhe-tai liikuntakykyä?

Vastaus: Kyllä voi. Olen vuosien varrella hoitanut esim. aivokuntoutettavia, tai vaikkapa autismin eri kirjosta kärsiviä, joille liike ja keholliset menetelmät on lähes ainoa tapa kommunikoida.

 

Kysymys: Pitääkö tanssi-liiketerapiaan tullessaan osata olla jotenkin luova, osata kirjoitta, piirtää, tai jotain sellaista?

Vastaus: Luovissa taideterapioissa ei edellytetä mitään aiempaa kokemusta tai taitoa.Kaikki työskentely tapahtuu kokemuksellisesti, jossa ei ole ns.oikeaa, tai väärää.Jokin taito ei ole myöskään este tulla tanssi-liiketerapiaan.

 

Kysymys: Voiko Tanssi-liiketerapiasta olla minulle apua, jos minun oireisiini ei ole lääkärissä löydetty syytä?

V:Keho-mieliyhteyden vuoksi keho reagoi myös ns. ilman elimellistä syytä.

Tällaisissa tilanteissa kehon kautta on ainakin hyvä selvittää, voisiko liikkeen ja kehollisten menetelmien avulla selvitä jokin syy oireiden taustalle.

Tällaisia tilanteita ovat olleet mm. krooniset eri kehon osien kiputilat, tai muut tuntemukset, joille ei ole löytynyt ns. elimellistä syytä.

 

Vuosien varrella kliinisessä harjoittelussani ja myöhemmin valmistuttuani olen kohdannut henkilöitä, joiden kehollinen kipu, tai kehonosan tunnottomuus, on ollut oire jostakin historiassa koetusta autonomista hermostoa järkyttäneestä tilanteesta, kuten traumasta, tai vahingoittavasta vuorovaikutuksesta johtuvaa. Tuolloin siitä on ollut myös mahdollista päästä eroon, kun käsittelemättömät asiat saadaan työstettyä.